deyimlerimiz.com

Bayırın ayısı deyimi:

Bayırın ayısı deyiminin anlamı ve açıklaması

Kaba saba ve görgüsüz kimse.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.