deyimlerimiz.com

Bektaşi şeyhi deyimi:

Bektaşi şeyhi deyiminin anlamı ve açıklaması

Bektaşi tarikatına bağlı kimselerin başkanı.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.