deyimlerimiz.com

Belaya uğramak deyimi:

Belaya uğramak deyiminin anlamı ve açıklaması

Beklenmeyen kötü bir durumla karşılaşmak.
"Durduk yerde belaya uğradık."
"Ezbere gidiyoruz, inşallah bir belaya uğramayız."
"Tam bir belaya uğramış, tanıştığı kişi hayatını kâbusa çevirdi."
"Allah'ım! Biz nasıl bir belaya uğradık böyle..."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.