deyimlerimiz.com

Belâyı satın almak deyimi:

Belâyı satın almak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kendi davranışları yüzünden tehlikeyi üstüne çekmek.
"Köylülerle biraz daha uğraşırsak belâyı satın alacağız, haydi gidelim buradan."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.