deyimlerimiz.com

Belsoğukluğuna uğratmak deyimi:

Belsoğukluğuna uğratmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kaba bir işe veya bir söze gereksiz yere karışarak onun akışını sektirmek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.