deyimlerimiz.com

Ben şahımı bu kadar severim deyimi:

Ben şahımı bu kadar severim deyiminin anlamı ve açıklaması

"Ben bundan daha çok özveride bulunamam." anlamında kullanılan bir söz.
"İki yüz lira verebilirim, ben şahımı bu kadar severim."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.