deyimlerimiz.com

Ben sarhoş, yolcu sarhoş deyimi:

Ben sarhoş, yolcu sarhoş deyiminin anlamı ve açıklaması

Herkesin garip bir tutum içinde bulunduğunu anlatmak için kullanılır

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.