deyimlerimiz.com

Beni tilki yiyeceğine aslan yesin deyimi:

Beni tilki yiyeceğine aslan yesin deyiminin anlamı ve açıklaması

Kötülüğün bile soylu bir kimseden gelmesi yeğdir.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.