deyimlerimiz.com

Benlik dâvası deyimi:

Benlik dâvası deyiminin anlamı ve açıklaması

Önde görünmek, her şeyde söz sahibi olmak, her şeyi kendi düşüncesine uydurmak, hep dediğini yaptırmak çabası ve tutkusu.
"Benlik dâvası güden insanlar bir yere varamazlar."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.