deyimlerimiz.com

Beraati zimmet asıldır deyimi:

Beraati zimmet asıldır deyiminin anlamı ve açıklaması

"Tersi kanıtlanmadıkça insanların suçsuz sayılmaları gerekir." anlamında kullanılan bir söz.

Doğrusu "Beraatizimmet asıldır" şeklindedir.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.