deyimlerimiz.com

Beylik fırın has çıkarır deyimi:

Beylik fırın has çıkarır deyiminin anlamı ve açıklaması

Devlet görevlisi olmanın insana birçok kazançlar sağladığını şaka yollu anlatmak için söylenir.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.