deyimlerimiz.com

Bigâne düşmek deyimi:

Bigâne düşmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Tanımaz, bilmez duruma gelmek, yabancı olmak, yabancılaşmak.
"Kendi memleketimde bigâne düşmeye başladığımı fark ettim."
"Medeniyet öyle bir ışıktır ki ona bigâne düşenleri yakar, mahveder."

Bigâne: Yabancı

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.