deyimlerimiz.com

Bile bile deyimi:

Bile bile deyiminin anlamı ve açıklaması

Bilerek, isteyerek.
"Bile bile geç kaldı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.