deyimlerimiz.com

Bir boydan bir boya deyimi:

Bir boydan bir boya deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir yerin bir ucundan öbür ucuna kadar, baştan başa.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.