deyimlerimiz.com

Bir damla deyimi:

Bir damla deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Çok az, pek az (sıvı şeyler için söylenir). 2. Çok küçük (çocuklar için söylenir)."Bir damla su kaldı, ne yapacağız su gelmezse."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.