deyimlerimiz.com

Bir düşüncedir almak deyimi:

Bir düşüncedir almak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir konuda kaygılanarak çözüm yolu bulmaya çalışmak.
"Misafirler geliyormuş, hazırlıksız olunca bir düşüncedir aldı beni."
"Sınavlar yaklaştıkça, bir düşüncedir alıyor beni."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.