deyimlerimiz.com

Bir karış beberuhi deyimi:

Bir karış beberuhi deyiminin anlamı ve açıklaması

Kısa boylu olanlar hakkında alay yollu söylenir.
"Bir karış beberuhi çıkmış karşımıza, bir de kabadayılık yapıyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.