deyimlerimiz.com

Bir yere para akmak deyimi:

Bir yere para akmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir yere yatırım yapılmak.
"İki yıldız bu ilçeye para akıtıyoruz."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.