deyimlerimiz.com

Birbirini tutmaz deyimi:

Birbirini tutmaz deyiminin anlamı ve açıklaması

Birbiriyle ilgisi olmayan, tutarsız.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.