deyimlerimiz.com

Boş bırakmamak deyimi:

Boş bırakmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Para, yiyecek vb. şeylerle yardım etmek.

2. İşsiz bırakmamak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.