deyimlerimiz.com

Boş çıkmamak deyimi:

Boş çıkmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir işten az da olsa bir kazançla çıkmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.