deyimlerimiz.com

Boş konuşmamak deyimi:

Boş konuşmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Gerçekleri söylemek, bilgisine dayanarak anlatmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.