deyimlerimiz.com

Boynuz çekmek deyimi:

Boynuz çekmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Boynuz kullanarak kan çekmek, hacamat etmek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.