deyimlerimiz.com

Boyun bir karış uzadı deyimi:

Boyun bir karış uzadı deyiminin anlamı ve açıklaması

Gereksiz yere o işi yapınca sanki yükseldin, anlamında söylenir.
"Durduk yerde o duvara tırmanınca boyun bir karış uzadı mı?"

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.