deyimlerimiz.com

Bu kadar kusur kadı kızında da bulunur deyimi:

Bu kadar kusur kadı kızında da bulunur deyiminin anlamı ve açıklaması

Küçük, önemsiz bir kusur, anlamında söylenir.
"Sözünü etmeye bile değmez. Bu kadar kusur kadı kızında da bulunur."

Kadı: Eskiden mahkeme başkanlarına verilen ad.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.