deyimlerimiz.com

Bugünkü günde deyimi:

Bugünkü günde deyiminin anlamı ve açıklaması

Şimdi, içinde bulunduğumuz zamanda, şimdiki şartlarda.
"Bugünkü günde gaz lambaları artık dekor olarak kullanılıyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.