deyimlerimiz.com

Burnunu sokmak deyimi:

Burnunu sokmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kendisini ilgilendirmediği halde halde her işe karışmak.
"Sen de her işe burnunu sokmaktan geri durmazsın!"
"Kardeşin bu işe burnunu sokmasın."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.