deyimlerimiz.com

Büyükten büyüğe deyimi:

Büyükten büyüğe deyiminin anlamı ve açıklaması

Mirasın kardeşler arasında önce büyüğe, o öldüğünde kalanların en büyüğüne geçmesi kuralı.
"Büyükten büyüğe olduğu için amcam mirası aldı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.