deyimlerimiz.com

Cafcaflı sözler deyimi:

Cafcaflı sözler deyiminin anlamı ve açıklaması

Güzel, süslü, hoşa giden sözler.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.