deyimlerimiz.com

Çağ dışı kalmak deyimi:

Çağ dışı kalmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Çağın gerektirdiği şartların gerisinde olmak.
"Çağ dışı kalmış uygulamalarınızı sonlandırın artık."
"Teknoloji gelişiyor, çağ dışı kalan bu fabrikayla para kazanılmaz."

2. Yedek askerlik çağını doldurmuş olmak.
"Çağ dışı kaldığım için askerlik şubesine kadar gittim."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.