deyimlerimiz.com

Çağını aşmak deyimi:

Çağını aşmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Düşünce, tutum ve davranışlarıyla bulunduğu çağdan daha ileride olmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.