deyimlerimiz.com

Camlı köşk deyimi:

Camlı köşk deyiminin anlamı ve açıklaması

Her yanı camdan olan köşk.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.