deyimlerimiz.com

Çanak yalayıcı deyimi:

Çanak yalayıcı deyiminin anlamı ve açıklaması

Dalkavuk, çıkarı için dalkavukluk eden.
"Çanak yalayıcılar gün geçtikçe artıyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.