deyimlerimiz.com

Canavar kesilmek deyimi:

Canavar kesilmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Canavar gibi davranmak, öfkelenip hırçınlaşmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.