deyimlerimiz.com

Canını şeytana satmak deyimi:

Canını şeytana satmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kötü işlerle uğraşmak.
"Canını şeytana satmaktan da çekinmiyorsun, yazık sana!"

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.