deyimlerimiz.com

Cankulağı ile dinlemek deyimi:

Cankulağı ile dinlemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Motive olarak, çok dikkatli dinlemek.
"Çocuk, masalı cankulağı ile dinlemeye devam etti."
"Okul müdürünün uyarılarını cankulağı ile dinlediler."
"Öğretmenimizi cankulağı ile dinlemeliyiz."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.