deyimlerimiz.com

Cankulağıyla dinlemek deyimi:

Cankulağıyla dinlemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok dikkatli dinlemek.
"Çocuk, masalı cankulağıyla dinlemeye devam etti."
"Okul müdürünün uyarılarını cankulağıyla dinlediler."
"Bileni cankulağı ile dinleyeceksin söylerken de ağzından çıkanı kulağın duyacak."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.