deyimlerimiz.com

Çark etmek deyimi:

Çark etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Bir doğrultuda giden kimse, şey sağa veya sola doğru yön değiştirmek.
"Bisikletiyle çark ederek ilerliyordu."

2. Geri dönmek.
"Son anda çark edip eve döndük."

3. Savunduğu düşünceden vazgeçmek.
"Dün söylediklerinden yine çark etti."
"Böyle mi konuştuk, neden çark ettin."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.