deyimlerimiz.com

Çarkına etmek deyimi:

Çarkına etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bozmak, çalışamaz hâle getirmek, zarar vermek; birine büyük kötülük yapmak.
"Eline alır almaz kumandalı arabanın çarkına etti."
"Bu telefonun çarkına etmişsiniz."
"Buraya gelsin, onun çarkına edeceğim."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.