deyimlerimiz.com

Çarpıntısı tutmak deyimi:

Çarpıntısı tutmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Heyecan, korku veya üzüntüden çarpıntı nöbeti gelmek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.