deyimlerimiz.com

Çarşamba pazarı deyimi:

Çarşamba pazarı deyiminin anlamı ve açıklaması

Her şeyi açıkta olan, karmakarışık yer.
"Etrafı çarşamba pazarı gibi yapmış çocuklar."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.