deyimlerimiz.com

Cart cart ötmek deyimi:

Cart cart ötmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok konuşmak.
"Cart cart ötmeyi bırak da, git ders çalış."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.