deyimlerimiz.com

Çat orda, çat burda, çat kapı ardında deyimi:

Çat orda, çat burda, çat kapı ardında deyiminin anlamı ve açıklaması

Hiç yerinde durmayan, her yere yetişen kimseler için söylenir.
"Sizin çocuk da çat orda, çat burda, çat kapı ardında."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.