deyimlerimiz.com

Cayırtıyı basmak deyimi:

Cayırtıyı basmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Birdenbire bağırıp çağırmaya başlamak.
"Çocuk birden cayırtıyı basınca, hepimiz heyecanlandık."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.