deyimlerimiz.com

Cazibesine kapılmak deyimi:

Cazibesine kapılmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Çekiciliğine tutulmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.