deyimlerimiz.com

Çekiver kuyruğunu deyimi:

Çekiver kuyruğunu deyiminin anlamı ve açıklaması

"Artık ondan hayır bekleme" anlamında kullanılan bir söz

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.