deyimlerimiz.com

Celseyi açmak deyimi:

Celseyi açmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir toplantıda, başkan, işe başlanacağını bildirmek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.