deyimlerimiz.com

Celseyi kapamak deyimi:

Celseyi kapamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Toplantıya son vermek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.