deyimlerimiz.com

Cemaate uymak deyimi:

Cemaate uymak deyiminin anlamı ve açıklaması

İçinde bulunulan bir topluluğa uyarak davranmak.
"Bu durumda cemaate uymaktan başka çaremiz kalmıyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.