deyimlerimiz.com

Cesaret bulmak deyimi:

Cesaret bulmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Herhangi bir durumdan, davranıştan güç almak.
"Senden cesaret bulmasa böyle konuşamaz."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.